Politica – Eldent Stomatology (Pretty Smile) privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal pe website-ul www.prettysmile.ro.

La Eldent Stomatology (Pretty Smile), ne preocupăm constant ca datele cu caracter personal ale tuturor persoanelor cu care interacționăm – fie la evenimentele noastre, fie în mediul online (pacienți vizitatori, colaboratori și nu numai) – să fie prelucrate în conformitate deplină cu dispozițiile legale aplicabile și cu cele mai înalte standarde de securitate și confidențialitate.

În cele ce urmează, îți prezentăm politica noastră în acest domeniu foarte important pentru orice persoană fizică, aplicabilă website-ului nostru www.prettysmile.ro (denumit în continuare “website-ul”), pe care ne angajăm să o revizuim la anumite intervale de timp, în vederea îmbunătățirii continue.

Pentru a fi mereu la curent cu prevederile versiunii actualizate ale acestei politici, te rugăm să vizitezi website-ul și/sau aplicația de mobil din când în când și să o revezi.

Îți vom explica în prezenta politică ce date cu caracter personal colectăm de la persoanele care vizitează website-ul nostru sau aplicația de mobil, în ce scopuri dorim să le utilizăm, în ce condiții putem să le transferăm, către cine și în ce fel asigurăm securitatea lor. Dacă ai orice fel de întrebări legate de această politică, poți să ne scrii la www.prettysmile.ro sau să ne trimiți sesizarea ta prin poștă la adresa din Iași, str. G. Ibraileanu, nr. 3, județul Iași.

Cine este Eldent Stomatology (Pretty Smile)?

“Eldent Stomatology (Pretty Smile)” este o persoană juridică română cu sediul social în Iași, str. G. Ibraileanu, nr. 3, Iași, înscrisă în Registrul de pe lângă Judecătoria Iași sub nr. J/22/2730/2006, cod de identificare fiscală 19169303, având prelucrarea datelor cu caracter personal notificată şi înscrisă în Registrul de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal.

Pagina noastră oficială de internet este www.prettysmile.ro.

În ce modalități colectăm date cu caracter personal pe website și/sau aplicație?

Pe website-ul nostru, precum și pe aplicația noastră, colectăm date cu caracter personal atunci când acestea sunt înregistrate voluntar de către persoanele fizice vizitatoare în diverse secțiuni ale acestora, în scopul de:

 1. a-și face programare la Eldent Stomatology (Pretty Smile), pentru a obține o programare;
 2. a se înscrie la evenimentele organizate de către Eldent Stomatology (Pretty Smile) (seminarii, workshop-uri, întâlniri, webinarii, prezentări), respectiv pentru a fi informat din timp cu privire la detaliile organizatorice (locatie, oră, dată) și/sau modificarea acestora prin e-mail și/sau mesaje SMS, dar și pentru a transmite confirmarea participării la evenimentele pentru care fiecare persoană s-a înscris astfel încât în cazul în care cineva renunță la participarea la un eveniment cu număr limitat de locuri, să oferim șansa de a participa altor persoane interesate care se înscriu pe lista de așteptare;
 3. a beneficia de informații suplimentare care nu se regăsesc pe website și/sau aplicație și pe care le transmitem prin e-mail sau mesaje SMS – de exemplu, dar fără a se limita la informații de natură tehnică pentru accesarea evenimentelor, astfel încât experiența evenimentului să nu fie perturbată de disfuncționalități de natură tehnică;
 4. a beneficia și a avea acces la diferite produse și servicii pe care le oferim în cadrul website-ului, precum dar fără a se limita la ofertele pentru pacienții Eldent Stomatology (Pretty Smile) în condiții standard sau promoționale (de exemplu: reduceri la servicii și evenimente organizate de parteneri ai Eldent Stomatology (Pretty Smile) etc.);
 5. a primi de la Eldent Stomatology (Pretty Smile) mesaje cu privire la evenimentele viitoare, organizate de către Eldent Stomatology (Pretty Smile) pentru membri sau, după caz, noile oferte de servicii dedicate acestora (marketing direct), prin intermediul unui newsletter/apel telefonic/mesaj SMS, în funcție de alegerea persoanei în cauză.

În cadrul vizitelor pe website-ul nostru și a aplicației noastre de mobil, este posibil să colectăm adresa IP și/sau informații despre paginile accesate și momentul accesării, cu ajutorul aplicației Google Analytics și a cookie-urilor. Pentru detalii despre aceste aspecte și despre modalitățile în care poți să lansezi sau să blochezi cookie-urile, te rugăm să consulți politica de utilizare a cookie-urilor a website-ului.

Ce date cu caracter personal colectăm de la cei care se înregistrează pe website și/sau aplicația de mobil?

În cazul în care o persoană se înregistrează în diverse secțiuni ale website-ului și/sau aplicației de mobil în scopul de a beneficia de anumite servicii pe care le oferim pe acest website/aplicație, îi vom solicita datele cu caracter personal strict necesare pentru a putea informa clientul cu privire la programarea/evenimentul organizat de Eldent Stomatology (Pretty Smile) de care este interesat, respectiv pentru a-i comunica detalii suplimentare cu privire la acesta, pentru a confirma participarea la programare/eveniment sau pentru a avea posibilitatea de a-l informa despre evenimente similare viitoare (în cazul în care persoana fizică dorește acest lucru), sau pentru a-i facilita accesul la/a-i furniza un produs/serviciu de care este interesat.

În general, aceste date sunt numele și prenumele, adresa de e-mail și/sau numărul de telefon.

Eldent Stomatology (Pretty Smile) nu va colecta și nu va stoca datele cu caracter personal ale celor care le-au completat pe website și/sau aplicație în diverse secțiuni în vederea prestării/furnizării unui serviciu oferit în mediul online, dacă nu au finalizat înregistrarea lor prin exprimarea acordului neechivoc că acestea să fie prelucrate de Eldent Stomatology (Pretty Smile). În această situație, serviciul se va considera că nu a fost solicitat și nu va putea fi prestat de Eldent Stomatology (Pretty Smile).

Dacă o persoană își înregistrează datele și își exprimă acordul neechivoc pentru folosirea lor în scop de programare, marketing direct, se vor prelucra doar numele și prenumele, adresa de e-mail și/sau numărul de telefon.

Pentru ce scopuri prelucrăm datele înregistrate de persoanele vizitatoare pe website și/sau aplicația de mobil?

Datele pe care persoanele le înregistrează pe website și/sau aplicația de mobil sunt utilizate doar în scopurile determinate în care ele au fost introduse și pentru care a fost consimțită prelucrarea lor (de exemplu, pentru programare sau la evenimentele de tip seminarii, workshop-uri, prezentări, evenimente de networking, pentru receptionarea mesajelor de marketing direct) sau în alte scopuri permise conform prevederilor în vigoare în materia prelucrării și protecției datelor cu caracter personal.

Consimțământul acordat pe website și/sau aplicație pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este punctual, pe programare/programări, și va fi folosit de Eldent Stomatology (Pretty Smile) doar pentru a transmite informații strict legate de acestea pentru care fiecare persoană fizică s-a înscris. Dacă consimțământul a fost acordat în vederea transmiterii unor mesaje despre evenimente similare viitoare, acesta poate fi retras în orice moment în oricare dintre următoarele modalități:

 1. prin accesarea link-ului de “dezabonare” inclus în fiecare newsletter,
 2. prin transmiterea unui mesaj la adresa de e-mail office@prettysmile.ro.

Datele solicitate vor fi prelucrate de Eldent Stomatology (Pretty Smile) doar pentru perioada necesară în vederea prestării serviciilor pentru care persoana vizitatoare a optat.

Dacă persoanele vizitatoare au consimțit ca datele lor să fie prelucrate și în vederea contactării lor în legătură cu evenimente viitoare, datele acestora vor fi păstrate pe o perioadă de 3 ani, cu excepția cazului în care, în acest interval, persoanele nu au solicitat stoparea prelucrării datelor în unul sau mai multe dintre aceste scopuri.

Ce ar trebui să țină cont persoanele vizitatoare ale website-ului și/sau aplicației de mobil care nu au împlinit vârsta de 18 ani?

Eldent Stomatology (Pretty Smile) se adresează, în primul rând, persoanelor care au împlinit 18 ani. Protejarea vieții private online a minorilor este deosebit de importantă pentru Eldent Stomatology (Pretty Smile). Te rugăm să nu completezi datele tale cu caracter personal în cadrul secțiunilor website-ului și/sau aplicației dacă ești minor și nu ai acordul părinților/reprezentanților tăi legali în acest sens.

Cine mai are acces la datele cu caracter personal ale persoanelor care vizitează website-ul și/sau aplicația?

Garantăm că Eldent Stomatology (Pretty Smile) nu va vinde datele cu caracter personal pe care le-a colectat de la persoanele vizitatoare ale website-ului și/sau aplicației de mobil.

De asemenea, Eldent Stomatology (Pretty Smile) nu va permite accesul la aceste date decât terțelor persoane care au nevoie să le cunoască în vederea prestării serviciilor pentru care persoanele vizitatoare și-au dat acordul.

În acest sens, aducem la cunoștința persoanelor vizitatoare care și-au dat acordul pentru a primi newslettere cu privire la evenimentele pentru care s-au înscris prin intermediul website-ului www.prettysmile.ro sau a aplicației de mobil că aceste mesaje vor fi transmise de Eldent Stomatology (Pretty Smile) utilizând serviciile unei companii de servicii de e-mail: SC BSS-ONE A RIGHT OF REPLAY SRL, Iași, Str. Moșul nr. 6. În cazul în care nu doriți ca datele dumneavoastră să fie furnizate platformei BSS-ONE A RIGHT OF REPLAY în vederea transmiterii newsletter-ului www.prettysmile.ro, vă rugăm să nu vă abonați la acesta.

Atragem atenția persoanelor vizitatoare că website-ul www.prettysmile.ro poate conține link-uri către site-uri a căror politică de confidențialitate/de prelucrare a datelor cu caracter personal este diferită de a noastră.

Dacă trimiteți date cu caracter personal către oricare dintre aceste site-uri, informațiile dumneavoastră cad sub incidența declarației lor de confidențialitate/de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Politica de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal a website-ului www.prettysmile.ro nu se aplică informațiilor pe care le trimiteți pe acele site-uri. Vă încurajăm să citiți cu atenție politica de confidențialitate a oricărui website pe care îl vizitați.

Website-ul www.prettysmile.ro poate oferi uneori conținut de tipul concursuri sau promoții care sunt sponsorizate sau realizate în parteneriat cu terțe părți identificabile. În virtutea acestor relații, terțele părți pot obține informații personale de identificare pe care vizitatorii le oferă voluntar pentru a participa la activitatea acestui site. Eldent Stomatology (Pretty Smile) nu are control asupra modului în care aceste terțe părți pot folosi informațiile respective.

Ce garanții de securitate a datelor persoanelor vizitatoare asumăm?

Am implementat proceduri fizice, electronice și manageriale necesare pentru prevenirea accesului neautorizat, menținerea securității datelor și utilizarea corectă a informațiilor stocate online. Pentru a-ți asigura confidențialitatea, vom urma pașii necesari pentru verificarea identității tale înainte de a-ți acorda accesul sau de a efectua corecții.

Pentru protejarea acestora, vom lua cel puțin următoarele măsuri de securitate: acces limitat doar pentru angajații care au nevoie de aceste date pentru furnizarea serviciilor, acces la bazele de date pe baza de utilizator și parolă, stocarea bazelor de date pe dispozitive protejate prin firewall, dezactivarea funcției de printare pe toate dispozitivele de stocare, prelucrarea acestor date se va face doar de către o persoană responsabilă desemnată de către Fundație, iar orice accesare sau prelucrare va fi evidențiată în log-urile dispozitivului de stocare.

Ce drepturi au persoanele vizitatoare ale website-ului și/sau aplicației de mobil?

Eldent Stomatology (Pretty Smile) se angajează să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal, precum și oricăror acte normative aplicabile în acest domeniu.

De asemenea, Eldent Stomatology (Pretty Smile) garantează că persoanele vizitatoare ale website-ului beneficiază de toate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv:

 1. Dreptul la informare (art.12)
 2. Dreptul de acces la date (art.13)
 3. Dreptul la rectificare (art.14)
 4. Dreptul la ștergerea datelor (numit și “dreptul de a fi uitat”)
 5. Dreptul la restricționarea prelucrării
 6. Dreptul la portabilitatea datelor
 7. Dreptul la opoziție

Dreptul la informare: Persoanele vizate au dreptul de a primi informații clare, transparente, scrise într-un limbaj ușor de înțeles cu privire la modul în care Eldent Stomatology (Pretty Smile) utilizează datele cu caracter personal, precum și despre drepturile pe care le au. Aceasta obligație de informare va fi îndeplinită prin detaliile prezentate în acest document și prin alte note de informare inserate în formularele și contractele utilizate în activitatea noastră.

Dreptul de acces: Persoanele vizate au dreptul de a accesa datele personale, confirmând dacă Eldent Stomatology (Pretty Smile) le prelucrează și obținând o copie a acestora pentru a verifica conformitatea cu prevederile legislative aplicabile.

Dreptul la rectificare: Persoanele vizate au dreptul să solicite corectarea datelor cu caracter personal incorecte, inexacte sau incomplete din evidențele Eldent Stomatology (Pretty Smile).

Dreptul la ștergerea datelor: Persoanele vizate pot solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate de Eldent Stomatology (Pretty Smile) atunci când nu mai există temei legal pentru prelucrare.

Dreptul la restricționarea prelucrării: Persoanele vizate pot solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe, ceea ce implică păstrarea acestora în evidențele Eldent Stomatology (Pretty Smile), dar fără a le utiliza.

Dreptul la portabilitatea datelor: Persoanele vizate au dreptul să primească datele cu caracter personal furnizate Eldent Stomatology (Pretty Smile) într-un format ușor de citit sau să solicite transmiterea acestora către alt operator.

Dreptul la opoziție: Persoanele vizate pot să se opună unor prelucrări specifice ale datelor cu caracter personal, cum ar fi prelucrarea în scopuri de marketing direct.

Dreptul de a se adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) și instanțelor de justiție: Persoanele vizate au dreptul să adreseze solicitări/petitii către ANSPDCP sau instanțele de judecată privind prelucrarea datelor lor personale de către Eldent Stomatology (Pretty Smile).

Modalitățile prin care persoanele vizate își pot exercita aceste drepturi menționate mai sus, sunt prin trimiterea unei cereri scrise prin poștă la sediul Eldent Stomatology (Pretty Smile) din Mun. Iași, str. G. Ibraileanu nr. 3, sau electronic la adresa de e-mail office@prettysmile.ro.

Politica privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal pe website-ul www.prettysmile.ro va fi revizuită periodic.